Политика на приватност

Оваа политика за приватност се однесува исклучиво само за нашата web страна www.unconditional.mk.

Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка имплементирајќи ги законските прописи за заштита на личните податоци во Република Македонија и стандардите.

Политиката за приватност на личните податоци на веб-страната го уредува начинот на кој www.unconditional.mk ги собира, користи и одржува податоците собрани од корисниците на својата веб-страна. Се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши купувачи. Ги собираме само неопходните, основни податоци за купувачите/корисниците и податоците неопходни за работењето и информирањето на корисниците со цел пружање квалитетна услуга.

Посетата на нашата Веб страна е анонимна и ние ги собираме Вашите основни идентификациски инфорамции само доколку Вие самите се согласите при регистрација како купувач, да одговориме на некое ваше прашање или доколку сакате, да Ви испраќаме информации, новости и промоции на вашата меил адреса.

Доколку се регистрирате за да направите онлајн купување, сите лични податоци кои ќе ги внесете овде (Име и презиме, контакт телефон, адреса, град и е-маил) ќе се користат исклучиво за потребите на процесирање на Вашата нарачка.

Ние можеме да ги споделуваме вашите податоци за наша заштита и заштита на други. Ние го задржуваме правото да ги откриеме Вашите лични податоци само во случај ако тоа се бара со закон и кога веруваме дека откривањето е неопходно да ги заштитиме нашите права и/или во согласност со судска постапка, судски налог, или правен процес во врска со нашата веб страница.

Unconditional може да ја ажурира својата Политика на приватност и начините за користење на cookies во било кое време за целите на порамнување со моменталните регулативи.